Rogalińskie Drogi Ducha Świętego

to sieć szlaków pielgrzymkowych prowadzących do naszego kościoła z 9 miejscowości i z powrotem. Możemy nimi pielgrzymować pieszo lub rowerem, modląc się nowenną do Ducha Świętego o 7 darów (mądrość, rozum, radę, męstwo, umiejętność, pobożność i bojaźń Bożą), ale także 9 owoców działania Ducha: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i opanowanie (Gal 5, 22-23).

Patrz Podsumowanie z wyjaśnieniem tej modlitwy i świadectwem (dziękujemy wydawnictwu Verbinum) oraz ulotka ze zbiorczą mapą i historyczna o 200-leciu kościoła pw. św. Marcelina, a także jubileuszowa gra terenowa.

Rogalin i jego okolice są chronione jako Pomnik Historii oraz Rogaliński Park Krajobrazowy i dwa obszary Natura 2000. Podziwiając je, możemy wielbić Boga za Jego miłość i piękno Stworzenia. Szanujmy je i chrońmy.

Istnieją miejsca, które wymagają szczególnej troski ze względu na ich ogromne znaczenie dla globalnego ekosystemu, bogate w różne formy życia, gdzie znajdują się znaczące zapasy wody (Papież Franciszek, encyklika Laudato si’, str. 31)

Odwiedzając 200-letni kościół z mauzoleum rodu Raczyńskich pomódlmy się również za nich, gdyż bardzo zasłużyli się dla Polski.

Kościół – mauzoleum swoich przodków – polecił Edward Raczyński wybudować wśród zieleni otwartego parku przechodzącego niepostrzeżenie w naturę, w kraj ojczysty, który stał się krajobrazem heroicznym, bo naznaczonym świątynią bohatera. Natura została też przez to uświęcona, jednak nie na sposób sentymentalnych czy romantycznych „kultów natury”, ale dzięki temu, że jej centrum i kulminacją jest kościół – świątynia, w której Bóg jest obecny. Fundator zadbał także, aby budowany przezeń kościół był też miejscem zgromadzeń lokalnego Kościoła – wiernych mieszkających w Rogalinie. Wyprowadzając kaplicę pałacową z bryły pałacu i czyniąc ją dostępną nie tylko dla dworu, ale także dla mieszkańców wsi, postąpił jak oświecony magnat, dbający o dobro swoich poddanych. (prof. J. Jarzewicz, w książce „Świątynia pamięci. O kościele – mauzoleum Raczyńskich w Rogalinie”, str. 377, więcej cytatów tutaj)

Członkowie Parafialnego Zespołu Caritas Laudato Si dołożyli starań, by jak najlepiej opisać szlaki pielgrzymkowe, które na razie nie są oznaczone w terenie. Każdy może korzystać z udostępnionych materiałów, na własną odpowiedzialność. Uwagi można zgłaszać na adres: tilia.rogalin@gmail.com.

 

Opisy szlaków, z propozycjami zadań duchowych:

I. Droga Miłości – Radzewice (ok. 6 km, pieszo)

II. Droga Radości – Radzewo (ok. 7 km, pieszo lub rowerem

II-III. Droga Pokoju i Radości – Mieczewo i Radzewo (ok. 23 km, pętla rowerowa)

III. Droga Pokoju – Mieczewo (ok. 6 km, pieszo lub rowerem)

Zadania duchowe dla pielgrzymek w intencji pokoju

Koronka ku czci Ducha Świętego

Rogalin Ways of the Holy Spirit

Chaplet in Honour of the Holy Spirit

Рогалинские Пути Святого Духа

Венчик Духу Святому и Его семи дарам

IV. Droga Cierpliwości – Poznań-Głuszyna (ok. 12 km, pieszo lub rowerem)

V. Droga Uprzejmości – Daszewice (ok. 9 km, pieszo lub rowerem)

VI. Droga Dobroci – Mosina (ok. 9 km, pieszo lub rowerem)

VII. Droga Wierności – Puszczykowo (ok. 8 km, pieszo lub rowerem)

VIII. Droga Łagodności – Kamionki (21 km, pętla rowerowa)

IX. Droga Opanowania – Rogalinek (ok. 4-6,5 km, pieszo)

 

Broszury przyrodnicze i linki do zdjęć z komentarzami:

 1. Radzewice – „Dziedzictwo Olędrów zobowiązuje” – (dr Dariusz Brykała, hydrolog)
  zdjęcia
 2. Radzewo – „Przyroda i my – relacje, procesy, zjawiska” (mgr Radosław Dzięciołowski, ekolog)
  zdjęcia
 3. Mieczewo – w przygotowaniu (prof. Paweł Sienkiewicz, entomolog)
  zdjęcia
 4. Poznań-Głuszyna – Miejsca magiczne w Poznaniu-Głuszynie (dr Aneta Czarna, botanik)
  zdjęcia
 5. Daszewice – w przygotowaniu (mgr Sylwia Ufnalska, botanik)
  zdjęcia
 6. Mosina – „Co rośnie nad Wartą w okolicach Rogalina i Mosiny?” (prof. Halina Ratyńska, botanik), można też wykorzystać broszurę dla szlaku z Puszczykowa
  zdjęcia
 7. Puszczykowo – „W dolinie Warty – o ptakach i nie tylko” (dr Viktória Takács, ornitolog), można też wykorzystać broszurę dla szlaku z Mosiny
  zdjęcia
 8. Kamionki – „Rośliny i człowiek” –  (prof. Zbigniew Celka, botanik)
  zdjęcia
 9. Rogalinek – „O owadach i ekologii” – (mgr Mateusz Kęsy, ekolog)
  zdjęcia