Grupy duszpasterskie

  1. Rada Ekonomiczna i Rada Duszpasterska – spotkania co kwartał w salce parafialnej
  2. Żywy Różaniec Pań  – spotkania co pierwszy czwartek miesiąca na salce parafialnej
  3. Parafialny Zespół Caritas – spotkania co kwartał w salce parafialnej
  4. Grupa Biblijna – spotkania w trzeci czwartek miesiąca
  5. Parafialna „Schola Domini” – próby śpiewu w poniedziałki godz. 18.15 w świetlicy w Świątnikach
  6. Ministranci – zbiórki co dwa tygodnie