Przejdź do treści

Sakrament małżeństwa

Uprzejmie informuję, że w kościele parafialnym pw. Św. Marcelina w Rogalinie, Sakrament Małżeństwa mogą zawrzeć osoby zamieszkałe w parafii, jak również goście. Bardzo proszę o wcześniejsze zgłoszenie się w biurze parafialnym, które znajduje się na probostwie (biały budynek za Kościołem), lub telefonicznie (tel. 61 813 83 45, tel. 691 860 181), w poniedziałek, czwartek, piątek po 19.00, w celu zarezerwowania terminu, a także dopełnienia wszelkich formalności.

Dokumenty potrzebne do zawarcia Sakramentu Małżeństwa Konkordatowego:

Uwaga! Spisanie protokołu przedślubnego jest na 3 miesiące przed ślubem

  1. Dowody osobiste.
  2. Metryka chrztu, z informacją o sakramencie bierzmowania i nie zawarciu małżeństwa sakramentalnego z inna osoba – ważna 3 miesiące od daty jej wystawienia.
  3. Ostatnie świadectwo szkolne, na którym znajduje się ocena z lekcji religii ( do wglądu).
  4. Zaświadczenie o ukończonej katechezie przedmałżeńskiej.
  5. Zaświadczenie z poradni rodzinnej.
  6. Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzające stan wolny kandydatów (trzy jednobrzmiące egzemplarze) – ważne 3 miesiące od daty wystawienia.
  7. Zapowiedzi przedmałżeńskie
  8. Dane świadków: imię i nazwisko, data urodzenia, zawód, dokładny adres.
  9. Protokół przedmałżeński spisany w Rogalinie

Koszt – dobrowolna ofiara po ślubie

Ps. Polecamy robienie sobie sesji zdjęciowych na tle naszego pięknego kościoła,

nawet jak nie brało się u nas ślubu!

Parafia nie pobiera za to żadnych opłat.

Zapraszamy! 🙂