Prace konserwatorskie

Program: Dziedzictwo kulturowe

Priorytet 1: Ochrona zabytków

Realizacja zadania: Konserwacja elewacji bocznych: prawej i lewej oraz tylnej wraz z detalami żeliwnymi Kościoła Parafialnego w Rogalinie.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.