Ogłoszenia w czasach koronowirusa 13.03.2020r.

Drodzy Parafianie,
W związku z koronawirusem obowiązują obecnie zarządzenia zawarte w „Dekrecie Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego w związku z zagrożeniem koronawirusem”.

Ks. Arcybiskup do dnia 29 marca br. udziela dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej następującym wiernym Archidiecezji Poznańskiej oraz pozostałym wiernym przebywającym na terenie Archidiecezji Poznańskiej:
a. osobom w podeszłym wieku,
b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.),
c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.
Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednak korzystający z dyspensy powinni pozostać wierni osobistej i rodzinnej modlitwie oraz w miarę możliwości łączyć się duchowo ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe czy telewizyjne.

W odniesieniu do naszej parafii przekazuję następujące informacje:
1. Odwołana jest droga krzyżowa dla dzieci w piątek o godz. 17.00, spotkania dla rodziców dzieci I komunijnych, poświęcenie książeczek dzieci I komunijnych w niedzielę oraz spotkanie z rodzicami po Mszy Św.
2. Odwołany został koncert w niedzielę na Mszy Św. o godz. 12.00.
3. Odwołane zostało spotkanie w Radzewicach dotyczące remontów.
4. Odwołane zostały spotkania młodzieży do bierzmowania.

ps. W czwartek wieczorem dzwonił do mnie mój dyrektor poprawczaka gdzie jestem kapelanem. Okazało się że jeden z wychowawców, który ostatnio był w pracy na nockę z 02/03.03 zachorował na koronawirusa. Dlatego wszyscy pracownicy poprawczaka, w tym ja, musze być w kwarantannie domowej do 17.03.Nie mam żadnych objawów. Jutrzejszy pogrzeb o 11.00 sprawował będzie ks.proboszcz Kiszka. Informacje czy odbędą się Msze w sobotę i niedzielę podam jak tylko zorientuje się czy znajdę kapłana na zastępstwo. Z modlitwą. Ks. Adam